Bouw ligt stil, 16 maart 2020

Paolo, onze aannemer belde vandaag dat er nu niet meer gewerkt kan worden in verband met het Corona virus en het feit dat heel Italie op slot zit. Materialen zijn niet meer verkrijgbaar. Het zwembad is wel al in vergevorderd stadium. Beton moet drogen en dan kan het afgewerkt worden.

Jammer genoeg is er met het atelier nog niet begonnen. Dit ligt ongeveer 4 weken achter op schema omdat de geometra geen toestemming geeft om te beginnen. Dit heeft te maken met de vermelding van de vorige aannemer op de plannen die zijn ingediend bij de gemeente. De vorige aannemer moet dit vrijgeven of er moet een correctie naar de gemeente. Intussen gebeurt er niets – Italiaanse toestanden.